1_1

1. Nakładanie kleju

U Klej nakładamy pacą zębatą 4mm prostopadle do wklejanych desek. Klej nakładamy tylko pod powierzchnię jednej deski, która jest przygotowana do wklejenia. Wiaderko zamykamy po każdym użyciu kleju. Optymalna temperatura pracy 10°C - 25°C

3_1

2. Układanie desek

Na nałożony klej dociskamy deskę od środka do krawędzi bocznych wyciskając jego nadmiar. Klejenie rozpoczynamy od górnej linii układania. W razie potrzeby docinamy deski na odpowiedni wymiar.

2_1

3. Docinanie desek

Deski docinamy na odpowiedni wymiar ostrym nożem technicznym. Dla wyznaczenia prostej linii należy używać kątownika. W razie potrzeby wyrównujemy krawędzie papierem ściernym.

4_1

4. Dociskanie wałkiem

Każdą ułożoną deskę dociskamy twardym wałkiem w celu likwidacji pozostałego pod deską powietrza. Jest to etap niezwykle ważny, wpływający bezpośrednio na wygląd gotowej realizacji. Nadmiar kleju usuwamy na bieżąco mokrą gąbką.

6_1

5. Usuwanie nadmiaru kleju

Wzdłuż krawędzi przyklejonej deski usuwamy szpachelką pasek kleju o szerokości 0,5cm. Dzięki temu kolejna warstwa desek nie zabrudzi się klejem podczas montażu.

5_1

6. Impregnowanie

Po wykonaniu zaprawek* malujemy całą powierzchnię lakierem bezbarwnym, aby zabezpieczyć produkt przed warunkami atmosferycznymi. * nadmiar bejcy zaprawkowej na desce wycieramy do sucha