deski.dekoracyjne@gmail.com
+48 516 777 320 +48 508 107 207 (Tel. czynny Pon - Sob 7:00 - 18:00)

Deska elewacyjna
 

Montaż desek elewacyjnych na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

Podłoże: można kleić na każde powszechnie stosowane materiały budowlane: beton, pianobeton , cegły i pustaki ceramiczne, płyty gipsowokartonowe, szpachle, zaprawy klejowo- szpachlowe z zatopioną siatką o ile są suche, chłonne dla wody ( tzn.: nie zaolejone , nie pokryte płytkami ceramicznymi, nie pomalowane farbami rozpuszczalnikowymi np.olejnymi ) nie pylące, trwałe i spoiste. Gdy stan podłoża budzi wątpliwości ze względu na wytrzymałość należy je zagruntować powszechnie stosowanymi gruntami pod tynki akrylowe i przyklejać deski dopiero po wyschnięciu gruntu. Szczególną uwagę należy zachować przy klejeniu na wcześniej wykonane tynki akrylowe bądź też mineralne pomalowane farbami elewacyjnymi ze względu na to, że tynki akrylowe i farby elewacyje mogą zawierać dodatki poprawiające odporność na warunki atmosferyczne, które jednak ze względu na swoje działanie mogą znacznie obniżyć przyczepność kleju lub wręcz uniemożliwić przyklejenie. W takim przypadku należy przeprowadzić próbę klejenia, przy czym zawsze konieczne będzie przetarcie powierzchni tynku pacą z gruboziarnistym papierem ściernym na tkaninie a następnie jej odpylenie. Należy także użyć gruntu wg zasad wyżej przedstawionych.

 

Klej: do klejenia desek dekoracyjnych należy używać kleju SDP – K (brąz), a do klejenia desek Modern SDP – K (biały). Przed użyciem klej należy dokladnie przemieszać za pomoca mieszadła wstęgowego (spirala z taśmy metalowej) do uzyskania jednorodnej konsystencji. Klej nakładać pacą zębatą 4 mm. Nie wolno rozcieńczać kleju wodą. Optymalny zakres stosowania: + 10 st.C do 25 st. C . Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Czas schnięcia kleju (osiągnięcia parametrów użytkowych) od 5 do 7 dni w zależności od temperatury i warunków zewnętrznych. Chronić przed mrozem.

Deski dekoracyjne: dostarczane są w opakowaniach handlowych w postaci zwiniętej w rulon. Przed użyciem należy je rozwinąć na równym, czystym i płaskim podłożu. Przyklejać po osiągnięciu odpowiedniego stanu równości desek (zanik nierówności). Deski, które były przechowywane w niskich temperaturach powinny być rozwijane dopiero po osiągnięciu temperatury pokojowej (ok.20 st.C ) - 2 – 4.

Montaż: Na przygotowane podłoże nakładamy klej pacą zębatą 4 mm, tak aby pasemka kleju układały się prostopadle do układanych desek. Ułatwia to przyklejenie desek i uniknięcie powstania pustych przestrzeni z uwięzionym powietrzem pod deskami. Nie dokładne usunięcie powietrza może doprowadzić do „bąblenia „ na wyklejonej deskami dekoracyjnymi powierzchni na wskutek nasłonecznienia . W zależności od warunków atmosferycznych (temperatura, wiatr, wilgotność, nasłonecznienie) należy klej nałożyć na taką powierznię aby zdążyć nakleić deski na całą powierzchnię z nałożonym klejem i nie dopuścić do jego przysychania. Przysychanie kleju zdecydowanie osłabia przyczepność deski dekoracyjnej do podłoża. Przyschniętego kleju nie wolno zwilżać. Należy go usunąć i nie łaczyć poprzez mieszanie z klejem w opakowaniu. Klejenie rozpoczynamy od wyznaczenia górnej linii klejenia. Po nałożeniu kleju przykładamy deskę i ją dociskamy od środka do brzegów najpierw dłonią, a potem twardym wałkiem malarskim wyciskajac w ten sposób nadmiar kleju. Nadmiar klej wyciśnięty obok dolnej krawedzi deski częściowo usuwamy, pozostawiając klej w ilości koniecznej do przyklejenia następnej deski. Po przyklejeniu kolejnej deski według powyższej procedury usuwamy natychmiast przy pomocy wilgotnej szmatki lub gąbki nadmiar kleju wycisnięty przez szczelinę między przyklejanymi deskami a następnie wałkiem dociskamy obydwie deski wzdłuż i w poprzek w celu osiągnięcia jak najrówniejszej powierzchni. Ważne jest szybkie usunięcie zabrudzeń klejem desek, gdyż po wyschnięciu są bardzo trudne do usunięcia. Kolejne deski przyklejamy w sposób analogiczny. Po ułożeniu 2 – 3 m. kw. jeszcze raz dociskamy wałkiem wszystkie dotychczas ułożone deski usuwając nadmiar kleju, który wydostał się poprzez szczeliny między deskami.

Gdy zachodzi konieczność deski przycinamy ostrym nożem introligatorskim i ewentualne nierówności wyrównujemy popierem ściernym 80 lub 120. Miejsce po cięciu malujemy lakierobejcą zaprawkową , korzystnie dwukrotnie (druga warstwa po wyschnięciu pierwszej). Przy łączeniu desek na rogach zewnętrznych (kąt prosty)końce dwóch desek zarabiamy przy pomocy równej pacy z papierem ściernym o granulacji 60 – 80 pod kątem 45 st. Po starannym dopasowaniu przyklejamy w pożądanym miejscu . Po wyschnięciu kleju usuwamy ewentualne uszkodzenia powierzchni za pomocą lakierobejcy .

Przy układaniu desek na elewacji w okresie jesiennym lub wiosennym należy uwzględnić możliwość wystąpienia przymrozków (temperatura poniżej 0 st. C) . Jeśli taka sytuacja może nastąpić w ciągu 5 do 7 kolejnych dni nie należy kleić desek na ścianach zewnętrznych. Nawet krótkotrwały przymrozek może zdecydowanie obniżyć parametry wytrzymałościowe kleju, a nawet doprowadzić do zniszczenia spoiny klejowej .

Dopuszczalne jest układanie desek z odstępami (fugami). Klej układamy na powierzchni nieco większej od powierzchni deski. Przyklejamy deski według zasad przedstawionych powyżej. Należy zwrócić uwagę na dokładne dociśnięcie desek, tak aby wzdłuż krawędzi deski nie było żadnych szczelin między krawędzią a podłożem. Nadmiar kleju na fugach usuwamy szpachelką, po wyschnięciu kleju w zastosowaniach zewnętrznych należy zawsze pomalować ułożone deski tiksotropowym lakierem SDP – L, za pomocą pędzla lub wałkiem. Ma to na celu dodatkowe zabezpieczenie powierzchni desek przed warunkami atmosferycznymi. W przypadku desek patynowanych należy zawsze je lakierować w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych .

 

Przedstawione wytyczne stanowią ogólne zasady postępowania przy pracy z systemem SDP-D pozwalające uzyskać według naszej najlepszej wiedzy pozytywne rezultaty . Dodatkowo zawsze należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej . W przypadku watpliwości należy skontaktować się z dystrybutorem w celu ustalenia właściwych zasad postępowania w danym przypadku .


Allegro