Cegiełka dekoracyjna - montaż
 

Montaż Cegiełek dekoracyjnych.

Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w celach dekoracyjnych na ścianach i elewacji .

Warunki użycia: Podłoże : można kleić na każde powszechnie stosowane materiały budowlane: beton, pianobeton, cegły i pustaki ceramiczne, płyty gipsowokartonowe , szpachle, zaprawy klejowo- szpachlowe z zatopioną siatką o ile są suche, chłonne dla wody (tzn. nie zaolejone, nie pokryte płytkami ceramicznymi, nie pomalowane farbami rozpuszczalnikowymi np.olejnymi ) nie pylące, trwałe i spoiste. Gdy stan podłoża budzi wątpliwości ze względu na wytrzymałość należy je zagruntować powszechnie stosowanymi gruntami pod tynki akrylowe i przyklejać płytki dekoracyjne dopiero po wyschnięciu gruntu. Szczególną uwagę należy zachować przy klejeniu na wcześniej wykonane tynki akrylowe bądź też mineralne pomalowane farbami elewacyjnymi ze względu na to, że tynki akrylowe i farby elewacyje mogą zawierać dodatki poprawiające odporność na warunki atmosferyczne, które jednak ze względu na swoje działanie mogą znacznie obniżyć przyczepność kleju lub wręcz uniemożliwić przyklejenie. W takim przypadku należy przeprowadzić próbę klejenia, przy czym zawsze konieczne będzie przetarcie powierzchni tynku pacą z gruboziarnistym papierem ściernym na tkaninie a następnie jej odpylenie. Należy także użyć gruntu wg zasad wyżej przedstawionych .

Klej : do klejenia płytek dekoracyjnych należy używać kleju SDP – K w kolorze odpowiednim do koloru płytek (według katalogu producenta), gdyż będzie to także kolor fugi. Przed użyciem klej należy dokladnie przemieszać za pomoca mieszadła wstęgowego (spirala z taśmy metalowej) do uzyskania jednorodnej konsystencji. Klej nakładać pacą zębatą 4 mm. Nie wolno rozcieńczać kleju wodą. Optymalny zakres stosowania: + 10 st.C do 25 st. C. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Czas schnięcia kleju (osiągnięcia param - etrów użytkowych) od 3 do 5 dni w zależności od temperatury i warunków zewnętrznych. Chronić przed mrozem.

Cegiełki dekoracyjne: dostarczane są w opakowaniach handlowych w ilości 52 szt. Jest to ilość wystarczająca do ułożenia powierzchni ok. 1m. kw przy założeniu szerokości fug między plytkami 10 – 12 mm. - 2 – 4.

Montaż: na przygotowane podłoże nakładamy klej pacą zębatą 4 mm, tak aby pasemka kleju układały się prostopadle do układanych płytek. Ułatwia to przyklejanie płytek i wykonanie fug. W zależności od warunków atmosferycznych (temperatura, wiatr, wilgotność, nasłonecznienie) należy klej nałożyć na taką powierznię (najlepiej od 0,5 do 1 m. kw.), aby zdążyć nakleić płytki na całą powierzchnię z nałożonym klejem i nie dopuścić do jego przysychania. Przysychanie kleju zdecydowanie osłabia przyczepność płytek dekoracyjnych do podłoża i bardzo utrudnia poprawne wykonanie fug. Przyschniętego kleju nie wolno zwilżać. Należy go usunąć, nie dodawać i nie mieszać ze świeżym klejem w opakowaniu.

Klejenie rozpoczynamy od wyznaczenia górnej linii klejenia. Po nałożeniu kleju rozpoczynamy klejenie od przyklejenia narożników ( jeśli zachodzi taka potrzeba ) lub wyznaczenia linii pionowej, od której rozpoczynamy układanie górnego rzędu płytek z zachowaniem odstępów na fugi. Nałozoną płytkę starannie dociskamy, tak aby wycisnąć nadmiar kleju z każdej strony płytki. W ten sam sposób przyklejamy następne płytki. Po przyklejeniu płytek na nałożonym kleju przystępujemy do fugowania. Fugowanie wykonujemy małym płaskim pędzlem o twardym włosiu i o szerokości zbliżonej do szerokości fugi. Pędzel musi być zwilżony w stopniu ułatwiającym wyrównanie kleju w fugach. Fugujemy wzdłuż poziomych i pionowych krawędzi płytek, tak aby klej ściśle przylegał do bocznych krawędzi płytek. Nie dopuszczalne jest pozostawienie szczelin między płytkami a klejem, gdyż może to doprowadzić do odspojenia płytek, zwłaszcza w okresie zimowym. Po zafugowaniu nałożonych płytek ponownie nakładamy klej na określoną powierzchnię, przyklejamy płytki, ewentualnie korygując ich położenie w stosunku dopozostałych, a następnie je fugujemy. Postępujemy tak według powyższych zasad aż do ułożenia całej zaplanowanej powierzchni. Ułożone płytkami powierzchnie należy chronić przed opadami deszczu do czasu całkowitego wyschnięcia (3 do 5 dni). Płytki w zastosowaniach zewnętrznych należy po wyschnięciu kleju zaimpregnować impregnatem wodorozcieńczalnym (znajduje się w ofercie producenta). Płytek nie wolno stosować w miejscach narażonych na ciągłe oddziaływanie wody.

 

Przedstawione wytyczne stanowią ogólne zasady postępowania przy pracy z systemem SDP- C pozwalające uzyskać według naszej najlepszej wiedzy pozytywne rezultaty . Dodatkowo zawsze należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej. W przypadku watpliwości należy skontaktować się z dystrybutorem w celu ustalenia właściwych zasad postępowania w danym przypadku .


Allegro